Thiên Chúa & Đạo Phật Làm sao dung hòa đạo 2 đạo

Làm sao dung hòa đạo Thiên Chúa & Đạo Phật – Thầy Minh Niệm chia sẻ. Những vị thầy sáng lập ra đạo, như Đức Phật hay đạo Chúa không có giới hạn, có giới hạn hay không là do con người sau này, những người không có giỏi. Chúng ta là con người tự do hoàn toàn, tôn giáo là do con người chọn lựa.

———————————————————-

Bài viết liên quan

Chỉ cần viết 6 chữ “Sadhu Sadhu Sadhu” vào phần nhận xét bên dưới bài giảng sau khi bạn xem thuyết pháp xong, dần tích lũy hằng ngày. Chúng tôi chúc bạn được nhiều may mắn & hạnh phúc.

Comments
Loading...